English | Srpski Lokacija   |   Kontakt   |   Mapa sajta
Saradnici na projektu:

Zorica Kuzmanović Ime i prezime: Zorica D. Kuzmanović
Datum rođenja: 14. 05. 1982.
Pol: Ženski
E-mail: zoricakuzmanovic@gmail.com

 

Profesionalna interesovanja:

  • Klasična arheologija,
  • Arheološka teorija,
  • Studije materijalne kulture,
  • Studije recepcije nasleđa antičke grčke kulture.

 

Radno iskustvo:

2010. Saradnik u nastavi, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

2007-2009.  istraživač pripravnik na projektu Interkulturna komunikacija u paleobalkanskim društvima, Filozofski fakultet u Beogradu.

2008–2009. stručni saradnik (predavač) na seminarima iz arheologije, Istraživačka stanica Petnica.

2004-2005. stručni saradnik Istraživačke stanice Petnica, pedagoški (predavač i mentor za istraživačke radove polaznika) i istraživački rad.

2004-2006. student demonstrator na grupi kurseva na katedri za klasičnu arheologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

2003-2004. volonterski rad na dokumentaciji antičke zbirke, Narodni muzej u Beogradu.

2001-2004. mlađi saradnik Istraživačke stanice Petnica, pedagoški (predavač i mentor za istraživačke radove polaznika) i istraživački rad.

 

Obrazovanje:

2008. upisana na doktorske studije arheologije, smer klasična arheologija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

2007.  odbranila master rad na temu Koncept helenizma – ideološke implikacije, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

2006.  diplomirala na katedri za klasičnu arheologiju na temu Diskurzivni govor tela u klasičnoj grčkoj demokratiji, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

 

Istraživačko iskustvo:

2007-20010. istraživač pripravnik na projektu Interkulturna komunikacija u paleobalkanskim društvima, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Angažovanje u okviru projekta: naučno-istraživački rad.

2007-2010. saradnik Centra za teorijsku arheologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

2007.  terensko istraživanje u okviru projekta Kale-Krševica, Arheološki institut u Beogradu, rukovodilac dr Petar Popović.

2006. polaznik letnjeg arheološkog kampa  Srednje Pomoravlje – neolitizacija Jugoistočne Evrope, Arheološki institut u Beogradu, rukovodilac dr Slaviša Perić.

2003. arheološko istraživanje bronzanodopskog lokaliteta Robaje – Ravne vrtače, projekta koji su zajednički realizovali Narodni muzej u Beogradu, Zavod za zaštitu spomenika kulture Valjevo, Istraživačka stanica Petnica.

2002. polaznik letnjeg arheološkog kampa  Srednje Pomoravlje – neolitizacija Jugoistočne Evrope, Arheološki institut u Beogradu, rukovodilac dr Slaviša Perić.

 

Relevantni seminari i konferencije:

2009-2012. Regional Seminar for Excellence in Teaching (ReSET).  Naziv projekta: Conception of Eternal Capitals – From Ancient Cosmopolitan  Cities to Modern Megapolises.

2010.  učešće na međunarodnoj konferenciji (1st International Conference – Internationalizing in High Education, Bringing New Thinking in History), Tbilisy, Georgia.

2007-2009. predavač u okviru ciklusa tribina koje je organizovao Centar za teorijsku arheologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

2005-2006. polaznik stalne arheološke radionice – Srednje Pomiravlje – Neolitizacija Jugoistočne Evrope, Arheološki institut u Beogradu.

1999-2001. polaznik istraživačke stanice Petnica.

 

Stipendije i nagrade:

2007.  stipendija Ministarstva Republike Slovenije za visoko obrazovanje, nauku i tehnologiju u okviru programa CEEPUS II.

2007. jednokratna stipendija Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske.

2005. nagrada Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu za izuzetan uspeh u studiranju.

2004-2005. stipendija Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

2001-2003. stipendija Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije.

 

Jezici:

Engleski – aktivno znanje,
Ruski – pasivno znanje,
Starogrčki – pasivno znanje,
Latinski – pasivno znanje.

 

Bibliografija:

2009 – Koncept helenizma – ideološke implikacije, Godišnjak za društvenu istoriju XV/1-3 (ur. M. Ristović), Udruženje za društvenu istoriju, Beograd.

2009 – Problem etnografskih analogija u arheološkom istraživanju, Etnoantropološki problemi 4/1 (ur. D. Antonijević), Filozofski fakultet, Beograd.

2010 – Refleksivno mišljenje – zamena za analogiju. Studija slučaja antičke ekonomije, Etnoanatropološki problemi 5/1 (ur. D. Antonijević), Filozofski fakultet, Beograd.