English | Srpski Lokacija   |   Kontakt   |   Mapa sajta
Saradnici na projektu:

Vera Krstić Ime: Vera Krstić
Datum rođenja: 16. decembar 1968. godine
Mesto rođenja: Beograd
Pol: ženski
E-mail: v.krstic@narodnimuzej.rs

 

Trenutno zaposlenje:
● viši kustos Zbirke za grčko – helenistički period u Narodnom muzeju u Beogradu – od maj 2004. godine
● kustos Zbirke za Grčku materijalnu kulturu i umetnost u Narodnom muzeju u Beogradu – od 10. jula 1996. godine

Prethodno iskustvo:
● pripravnik u Narodnom muzeju u Beogradu – od 10. jula 1995. do 10 jula 1996.
● volonterski rad u Narodnom muzeju u Beogradu – od januara 1995. do jula 1995.
● pripravnik u Arheološkoj zbirci Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu – od oktobra 1994. do jula 1995.

Obrazovanje:
● Stipendista Fondacije «Aleksandar S. Onazis» u Grčkoj (Atina i Solun) – od oktobra 1997. do septembra 1998.
● Postdiplomske studije iz klasične arheologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu – od 1996. do danas
● Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, grupa – arheologija, smer – klasična arheologija – od 1987. do 1994.
● Pedagoška akademija za obrazovanje nastavnika razredne nastave u Beogradu – od 1985. do 1987.

Učešće na projektima/iskopavanjima:
● Član stručne ekipe na arheološkim istraživanjima lokaliteta Kale u selu Krševica, SO Bujanovac – od 2000. do danas
● Tokom studija i kasnije učešće na iskopavanjima više lokaliteta (Pontes-Kladovo 1988; Kadića Brdo, Bosna i Hercgovina 1988 i 1990; Ksanten, Neačka 1989; Zadar, Hrvatska 1990; Ras-Postenje 1995) 

Učešće na stručnim i naučnim skupovima:
● Učešće na ΣΤ΄ Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική (6th Scientific Meeting on Hellenistic Pottery), Volos, Grčka – april 2000.
● Učešće na Ζ΄ Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική (7th Scientific Meeting on Hellenistic Pottery), Egio, Grčka – april 2005.
● Učešće na The 25th Congress of the Rei Cretariae Romanae Fautores, "The Pottery of the Via Egnatia". "Cultural Exchange between East and West" (25. međunarodni kongres o rimskoj keramici), Drač, Albanija - septembar 2006.

Članstvo:
● Član međunarodnog udruženja iz oblasti rimske keramike Rei Cretariae Romanae Fautores (RCRF) – od septembra 2006. godine

Veštine:
● Jezici – engleski (tečno), grčki (srednje)
● Osnovno znanje računara

 

Bibliografija:

1. Keramički tegovi iz Narodnog muzeja u Beogradu, Glasnik srpskog arheološkog društa 12, Beograd 1996, 143-151 (rezime na engleskom jeziku Vera Krstić, Clay Weights from Belgarde National Museum).

2. Magenta posude iz Grčke zbirke Narodnog muzeja u Beogradu, Zbornik Narodnog muzeja XVII-1: arheologija (memorie dicatum Gordana Marjanović-Vujović), Beograd 2001, 111-120 (rezime na engleskom jeziku: Vera Krstić, Magenta Vessels from the Greek Collection of the National Museum in Belgrade).

3. Hellenistic Pottery from Budva from the Greek Collection of the National Museum Belgrade, ΣΤ΄ Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική (6th Scientific Meeting on Hellenistic Pottery), Βόλος 2000, 585-592.

4. Od Lepenskog vira do savremene umetnosti, Beograd 2002

5. Die Fürstengräber der Älteren Eisenzeit im Zentralbalkan u: Silber der Illyrer und Kelten im Zentralbalkan, Hochdorf/Enz 2004, 33-50 (katalog izložbe).

6. Das Silber bei den Illyrern u: Silber der Illyrer und Kelten im Zentralbalkan, Hochdorf/Enz 2004, 51-55 (katalog izložbe).

7. Slikani skifosi i kantarosi sa lokaliteta Kale u Krševici, Zbornik Narodnog muzeja XVIII-1: arheologija, Beograd 2005, 191-211(rezime na engleskom jeziku: Vera Krstić, Magenta Vessels from the Greek Collection of the National Museum in Belgrade).

8. Palavestra A., Krstić V., Magija ćilibara (Magic of Amber), Beograd 2006.

9. Influences from the East on the Hellenistic Pottery from Budva from the Greek Collection of the National Museum in Belgrade, 25th Congress of Rei Cretariae Romanae Fautores, Durrës, Albania 2006.

10. Balkani. Antiche civiltà tra il Danubio e l ´Adriatico, (katalog izložbe), str. ?????, 2007.

11. Terakote iz Grčko-helenističke zbirke Narodnog muzeja U Beogradu (Kolekcija S. Javorine), Zbornik Narodnog muzeja XIX-1: arheologija, Beograd 2009, 205-219 (rezime na engleskom jeziku: Vera Krstić, Terracottas from the Greek-Hellenistic Collection of the National Museum in Belgrade, Saša Javorina Collection).