English | Srpski Lokacija   |   Kontakt   |   Mapa sajta
Saradnici na projektu:

Nenad Radojčić Ime i prezime: Nenad Radojčić
Datum rodjenja: 10. 10. 1949. godine
Mesto rodjenja: Beograd, Srbija
Pol: muški

 

Obrazovanje

 • (1977) Odeljenje za arheologiju, Filozofski fakultet u Beogradu

Zaposlenje
Narodni muzej, Beograd, Srbja. Kustos zbirke bronzanog doba

 • (1999-) Muzejski savetnik
 • (1980-1991) Viši kustos
 • (1978-1980) Kustos

 

Učešće na iskopavanjima

 • Selevac
 • Novačka Ćuprija
 • Krakulu Jordan
 • Kosmaj
 • Feudvar
 • Sirmijum
 • više lokaliteta u okviru Đerdapa II
 • Smederevo
 • Kaldovo
 • Golubac
 • Majdanpek
 • Bujanovac
 • Aranđelovac
 • Topola

 

Učešće u pripremi stalnih postavki

 • Galerija Sava Šumanović iz Šida
 • Muzej Krajine iz Negotina
 • Narodni muzej iz Aranđelovaca
 • Narodni muzej iz Vranja
 • Arheološki muzej Đerdapa iz Kladova

Profesionalna interesovanja:
Bronzanodobski period na Balkanu. Prikupljanje, obrada, čuvanje, izlaganje i publikovnje pokretnih kulturnih dobara

Jezici
Osnovno znanje engleskog i nemackog

 

Bibiografija:
1986 – Quantitative Analisis of the pottery from  Staro selo, Selevac: A Neolithic Village in Yugoslavia, University of California Press, Los Angeles, 289-236 (sa M. Vukmanović).
1986 – Arheološko iskopavanje lokaliteta Pesak kod Korbova u 1981. godini, Djerdapske sveske III, Beograd, 136-142.
1986 – Sondažna istraživanja na lokalitetu Vajuga-Pesak, Djerdapske sveske III, Beograd, 168-199 (sa P. Popović i M. Vukmanović).
1986 – Antropomorfna plastika sa lokaliteta Vajuga-Pesak, Djerdapske sveske III, Beograd, 75.
1990 – Mala Vrbica/Konošpište, praistorijska i srednjovekovna nekropola i antička arhitektura, Arheološki pregled 1988, Ljubljana, 82 (sa P. Popović i M. Vukmanović)
1994 – Ostava metalnih predmeta iz Boljetina, Zbornik Narodnog muzeja XV/1, Beograd, 29.
1995 – Katalog metala II, Narodni muzej Beograd, Praistorija III, Beograd (sa P. Popović, M. Vukmanović)
1996 – Izveštaj sa rekognosciranja na prostoru opštine Aranđelovac, Glasnik SAD 11, Beograd, 241-246.
1996 – Bronzana sekira iz Vognja, Zbornik Narodnog muzeja XVI/1, Beograd, 85-87.
1996 – Gradina na Bosutu, Katalog stalne postavke, Šid (sa D. Popović)
1997 – Archaeologica Journey in the Iron Gates I, Beograd (sa V, Vasic)
2001 – Mala Vrbica/Konopište, nekropola XII vek, Zbornik Narodnog muzeja XVII/1, Beograd, 371-376 (sa P. Popović).
2002 –.Bronze Age Collection, From Lepenski Vir to Modern Art Treasures of National Museum-Belgrade, Beograd, 28-30.
2004 –.Lokalitet Kale u selu Krševica, Isteraživawa 2003-2004, Starinar LIII-LIV, Beograd 270 – 274. (sa P. Popović, M. Jeremić).
2005 –.Grob ranog bronzanog doba sa nekropole Glamija u Korbovu, Zbornik Narodnog muzeja XVIII/1, Beograd, 115-121.