English | Srpski Lokacija   |   Kontakt   |   Mapa sajta
Saradnici na projektu:

Ivan Vranić Ime i prezime: Ivan Vranić
Datum rodjenja: 28. 01. 1983
Mesto rodjenja: Beograd, Srbija
Pol: muški
E-mail: ivanvran@eunet.rs

 

Obrazovanje   Filozofski fakultet u Beogradu, Odeljenje za arheologiju, Beograd, Srbija
(2008- ) Doktorske studije
Naslov teze: Veze centralnog Balkana i Egeje u 4. i 3. Veku pre n. e: Primer lokaliteta „Kale“ u Krševici

(2006-2007) Diplomske studije   – master, klasična arheologija
Naslov master teze: Keramički materiajl s lokaliteta „Kale“ u Krševici; mogući pristupi

(2001-2006) Osnovne studije – diplomirani arheolog praistoričar
Naslov diplomskog rada: Naselja Skordiska

 

Zaposlenje Arheološki institut, Beograd, Srbja
(2008- ) Istraživač saradnik, Naslov projekta: Metalno doba u pomoravlju (No. 147007)
(2006-2008) Istraživač pripravnik, Naslov projekta: Metalno doba u pomoravlju (No. 147007)

Profesionalna interesovanja:
Društvene i ekonomske veze paleobalkanskih zajednica i Grčke u klasičnom i helenističkom periodu. Utvrđena naselja iz unutrašnjosti Balkana, građena prema grčkim arhitektonskim principima. Proizvodnja, cirkulacija i potrošnja sive keramike radjene na vitlu. Ekonomska antropologija. Postkolonijalan arheologija. Gvozdeno doba Evrope

Jezici:
Engleski (aktivno znanje), nemački (pasivno znanje)

Učešća na kongresima:
(2009) The 4th International Congress on Black Sea Antiquities, Istanbul, Turkey

 

Bibiografija:
Popović, P., Vranić, I. (2008), The textile industry at Krševica (southeastern Serbia), Starinar LVI, 309-326.

Vranić, I. (2009), Teorijsko-metodološki problemi tumačenja keramičkog materijala s lokaliteta Kale u Krševici, Zbornik Narodnog muzeja XIX-1, 163-203.