English | Srpski Lokacija   |   Kontakt   |   Mapa sajta
Saradnici na projektu:

Nikolić Lj. Aleksandar Nikolić Lj. Aleksandar
07.06.1981.
Pol: muški
E-mail: aleksandarniko@yahoo.com

 

Work experience

- april 2009: Geodetski biro Falcon survey d.o.o., Zvezdara, Beograd.
- novembar 2008 – mart 2009: Serage-Construction & Oil Field Services,
    Tripoli, Libija
- septembra 2006 – oktobar 2008: Geodetski biro Pan.Co, Novi Beograd.
- juli 2008. IMK Inženjering, Beograd. (u Rusiji)
- septembar 2006:   Rudarsko-Geoloski fakultet, Beograd.
- Avgust 2005 - Avgust 2006: GP Planum, Zemun. (u Maroku)
- Maj 2005-Jul 2005:               Geodetski biro Beta, Beograd.
- Mart 2004-Aprila 2005: GP Gemax, Beograd.
- Jul i Avgust 2003:  Narodni Muzej Beograd.
- Jun 2003: Visa gradjevinsko-geodetska skola, Beograd.
- Jul i Avgust 2002: Narodni Muzej Beograd i Arheoloski institut Beograd.
- 2001-2002: Sluzba za katastar nepokretnosti, Sokobaja.

Occupation or position held

 

Geodeta pri geodetskom  birou Falcon survey d.o.o., Zvezdara.

Main activities
and responsibilities

 

- formirane (izrada) geodetskih mreza za potrebe gradilista
- geodetsko  snimanje i izrada situcionih planova za potrebe projektovanja
- razrada projekata i pripremanje podataka za obelezavanje istih na terenu 
- obracun kolicina kubatura iskopa i nasipa sa iscrtavanjem poprecnih profila
    u digitalnom obliku.
- izrada digitalnog modela terena 
- izrada katastarsko-topogrfskih planova u digitalnom obliku
- snimanje izvedenog stanja objekata, saobracajnica, vodova
- geodetsko pracenje sleganja objekata

Type of business or sector

 

Inženjerska (primenjena) geodezija

 

Education and training

Dates   -Visoka građevinsko geodetska škola Beograd, diplomirao 2004.
-Srednja građevinsko geodetska škola Niš, diplomirao 2000.
Title of qualification awarded   Strukovni inženjer geodezije
Principal subjects /
Occupational skills covered
  Geodezija i geomatika.
Level in national or
international classification
  (remove if not relevant, see instructions)
VI stepen stručne spreme, visoka stručna sprema

 

Personal skills and competences

Mother tongue(s)   Srpski
Language   English
Technical skills and competences   - formirane (izrada) geodetskih mreza za potrebe gradilista
- geodetsko  snimanje i izrada situcionih planova za potrebe projektovanja
- razrada projekata i pripremanje podataka za obelezavanje istih na terenu 
- obracun kolicina kubatura iskopa i nasipa sa iscrtavanjem poprecnih
    profila u digitalnom obliku.
- izrada digitalnog modela terena 
- izrada katastarsko-topogrfskih planova u digitalnom obliku
- geodetski radovi pri izgradnji saobracajnica
- postavljanje (izrada) operativnog poligona i geodetsko snimanje puta
- snimanje izvedenog stanja objekata
- snimanje izvedenog stanja saobracajnica
- snimanje izvedenog stanja vodova
- formiranje gradjevinskih parcela
- obnavljanje granica katastarskih parcela
- snimanje fasada objekata
- geodetsko pracenje sleganja objekata
- geodetsko pracenje sleganja brane
- geodetski radovi pri arheoloskim iskopavanjima
- odlicno poznavanje rada na totalnim stanicama marke Leica, Sokkia,
    Top Con, i elektronskim nivelirma marke Leica i Sokkia.
- upoznat sa radom GPS sistema.
Computer skills
and competences
  rad u: Microsoft office, AutoCad, Autodesk Land Development.
Driving licence(s)   Vozačke dozvole A, B i C kategorije